Çevre Politikası

Çevre koruma çalışmalarının amacı yarınlarımıza bırakıbileceğimiz en değerli mirasımız olan doğa olduğunun farkındayız.

Atalarımızın bu günlere koruyarak getirdiği ormanlarımızı akarsularımızı kirletmeden yarınlarımıza ulaştırmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Çevre korumasının ve korunma önlemlerinin sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmalar yapmaktayız.

Armen tekstil kumaş olarak önceliğimiz üretim sürecinden dağıtım sürecine dek canlı ekosistemine zarar vermeden yarınlarımızı tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmaktır. Çevre bilincinin geliştirilmesi için gerekli eğitim ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemekteyiz.